CEO FTX viết tâm thư xin lỗi vì thiếu thông tin cho thỏa thuận bất ngờ với Binance