Binance chính thức phát hành một mã thông báo khác BAB.