Bitlayer là gì? Mô hình hoạt động của Bitlayer

Layer 2 vẫn tiếp tục là mảnh ghép phát triển mạnh mẽ trên hệ sinh thái Bitcoin. Với tính chất Turing-complete và công nghệ tiên tiến, Bitlayer mang lại giải pháp Layer 2 nổi bật hơn. Vậy Bitlayer là gì? Làm thế nào Bitlayer hoạt động? Hãy cùng Coin5s tìm hiểu chi tiết trong bài viết này nhé!
Bitlayer là gì? Mô hình hoạt động của Bitlayer

Bitlayer là một dự án Layer 2 có tính toàn diện như Turing, được phát triển dựa trên mạng Bitcoin với mục tiêu đảm bảo tính bảo mật của nền tảng gốc. Đơn giản hóa hơn thì Bitlayer có thể được coi như một tầng bổ sung được xây dựng trên nền Bitcoin, giúp mở rộng khả năng xử lý giao dịch với tốc độ cao hơn mà không gây ảnh hưởng đến tính bảo mật hoặc tính phi tập trung của mạng chính.

Trong ngữ cảnh của blockchain, khái niệm Turing-complete là việc một ngôn ngữ lập trình trên mạng blockchain có khả năng thực thi mọi loại mã logic. Điều này có nghĩa là bạn có thể viết bất kỳ chương trình nào trong ngôn ngữ đó. Điều này cho phép hệ thống xử lý và thực thi bất kỳ loại chương trình nào.

Mặc dù Bitcoin sử dụng một ngôn ngữ lập trình gọi là Bitcoin Script, cho phép việc viết mã trên mạng Bitcoin, nhưng nó không có tính chất Turing-complete.

Bitlayer

Bitlayer

Bitlayer sử dụng công nghệ Máy ảo phân lớp (Layered Virtual Machine - LVM) để tạo ra một môi trường thực thi độc lập trên Bitcoin. Các giao dịch trên Bitlayer được thực hiện trong môi trường LVM này, sau đó được ghi vào blockchain Bitcoin để đảm bảo tính bảo mật và minh bạch.

Công nghệ LVM được phát triển từ giải pháp BitVM - hợp đồng thông minh chạy trên mạng Bitcoin. LVM cho phép dự án hỗ trợ mọi loại hợp đồng thông minh, bao gồm cả hợp đồng thông minh EVM và các bằng chứng được tạo ra từ công nghệ zk-SNARKs/zk-STARKs.

Quá trình xác thực và ghi giao dịch của Bitlayer được thực hiện bằng công nghệ zero knowledge proof (ZKP) và Optimistic. Trên Bitlayer, Optimistic hoạt động tương tự như trên các rollup, giả định rằng tất cả các giao dịch là chính xác cho đến khi có ai đó chứng minh ngược lại. Cụ thể hơn, Bitlayer sử dụng OP-DLC (Discreet Log Contracts với cơ chế Optimistic).

Kiến trúc của Bitlayer được xây dựng dựa trên 3 quy trình chính:

 • Xử lý giao dịch: Liên quan đến việc sắp xếp sequencer và máy ảo LVM, giúp tối ưu hóa quy trình xử lý giao dịch và hiệu suất tính toán.
 • Xác minh: Được thực hiện bởi người chứng minh (prover) và người thách thức (challenger), đảm bảo tính hợp lệ của giao dịch và tuân thủ các quy tắc của mạng lưới. Họ cùng nhau hoàn thành toàn bộ quy trình, từ xử lý giao dịch ở Layer 2 đến xác nhận trên Layer 1, duy trì tính bảo mật và toàn vẹn của giao dịch trong suốt quá trình.
 • Chuyển tài sản: Các thành phần cầu nối của Bitlayer đảm bảo khả năng chuyển đổi tài sản giữa Layer 2 và Layer 1, tạo điều kiện chuyển tài sản an toàn giữa các blockchain.

Kiến trúc của Bitlayer

Kiến trúc của Bitlayer

 • Network name: Bitlayer
 • New RPC URL: https://rpc.bitlayer.org
 • Chain ID: 200901
 • Currency symbol: BTC
 • Block explorer URL: https://www.btrscan.com

Thông số mạng Bitlayer

Thông số mạng Bitlayer

 • Token Name: Bitlayer
 • Ticker: BTR
 • Blockchain: Bitlayer
 • Token Standard: Updating
 • Token type: Governance token
 • Total Supply: Updating

Đội ngũ phát triển

Đội ngũ phát triển của Bitlayer không được đề cập. Tài khoản @0xkevinhe thường tham gia các sự kiện AMA và các sự kiện khác với tư cách là Co-founder của Bitlayer trên X. Kevin He cũng đồng sáng lập BitVM và BTCEden. Trước đó, ông đã làm việc làm Head Tech tại sàn giao dịch Huobi Globall.

Nhà đầu tư

Bitlayer đã thành công trong việc gọi vốn 5 triệu USD ở vòng đầu tiên, với sự dẫn đầu của Framework và ABCDE. Các nhà đầu tư khác bao gồm Starkware, OKX Ventures, Alliance, UTXO và nhiều nhà đầu tư khác. Ngoài ra, có một số nhà đầu tư thiên thần như Thanh Le, người sáng lập Ninety Eight, Dan Held, người sáng lập Asymmetric Capital, Ryan Selkis, CEO của Messari, và Dan McArdle, người sáng lập Messari.