Liệu các bác đã biết những mô hình nến này chưa? シ @HC Capital