Ripple có thể token hóa bất động sản tại Hồng Kông CBDC.