Một chiếc clip tương tư về cụ ở thời điểm tháng 11 năm 2021 シ