Top các đồng coin sẽ hồi phục mạnh mẽ vào tháng 10.