Này thì mua Twitter , này thì Uptrend, này thì xả FTT :))) CZ thao túng quá trời thao túng rồi