Ngân hàng Cộng Đồng New York sẽ trở thành tổ chức quản lý nguồn dự trữ USDC của Circle.