Trong tuần này thị trường tiền điện tử đã xảy ra những gì.