Vốn hóa thị trường của Dogecoin vượt mặt ngân hàng Credit Suisse.