Fed bơm thêm 2000 tỷ USD vào thị trường liệu có đẩy giá Bitcoin lên ???