Twitter của Elon Musk nhắm đến trí tuệ nhân tạo (AI).