Hơn 54 triệu USDC chuyển từ các địa chỉ ẩn danh sang Binance.