Nhà sáng lập Solana khẳng định Solana vẫn đang dẫn đầu về mặt công nghệ.