Tỷ lệ đốt SHIB tăng vọt, giá SHIB sẽ sớm tăng? ainucoin