Coinbase tạm dừng rút tiền đặt cược ETH trong tối đa 3 ngày.