Sự biến động của tiền số có tác động đến các triệu phú không?