Elon Musk bị cáo buộc giao dịch nội gián trong vụ kiện pháp lý.