Tìm hiểu uỷ ban giao dịch hàng hoá tương lai (CFTC) là gì?

Uỷ ban giao dịch hàng hoá tương lai (CFTC) là một tổ chức quản lý thị trường tài chính của Hoa Kỳ. Trong bài viết này, hãy cùng Coin5s tìm hiểu về Uỷ ban giao dịch hàng hoá tương lai (CFTC) là gì, vai trò của CFTC và tầm quan trọng của tổ chức này trong thị trường tài chính.

Uỷ ban giao dịch hàng hoá tương lai (tiếng Anh: Commodity Futures Trading Commission, viết tắt: CFTC) là một tổ chức độc lập của Chính phủ Hoa Kỳ. Được thành lập năm 1974. Có chức năng giám sát và quản lý thị trường tài chính liên quan đến giao dịch hàng hoá tương lai và các sản phẩm tài chính tương tự. CFTC có trụ sở chính tại thành phố Washington DC và các văn phòng tại Chicago, Kansas City và New York.

Uỷ ban giao dịch hàng hoá tương lai (CFTC) được thành lập vào năm 1974 bằng Luật Công bằng Giao dịch Hàng hoá (Commodity Futures Trading Commission Act). Ban đầu, nhiệm vụ của CFTC là giám sát và quản lý thị trường giao dịch hàng hoá tương lai và các sản phẩm tài chính tương tự. Tuy nhiên, sau đó CFTC đã mở rộng phạm vi hoạt động của mình để bao gồm cả thị trường giao dịch tiền tệ và thị trường tài chính toàn cầu.

Trong thập niên 1980, CFTC đã đưa ra nhiều quy định mới để bảo vệ các nhà giao dịch và đảm bảo tính minh bạch của thị trường. Trong đó, đáng chú ý là Quy tắc 1.55, yêu cầu các công ty môi giới phải có trụ sở và tài khoản ngân hàng tách biệt, giúp ngăn chặn các hành vi gian lận và lạm dụng tài khoản của khách hàng.

Năm 2000, CFTC đã thành lập một trung tâm giám sát điện tử (Electronic Surveillance Center) để giám sát các hoạt động giao dịch trên internet. Điều này giúp bảo vệ các nhà giao dịch. Đảm bảo tính minh bạch của thị trường.

Trong thập niên 2010, CFTC đã tiếp tục đưa ra nhiều quy định mới để giảm thiểu rủi ro trong thị trường tài chính và bảo vệ các nhà giao dịch. Đặc biệt, CFTC đã đưa ra quy định mới về đòn bẩy (leverage), yêu cầu các công ty môi giới giảm thiểu đòn bẩy cho các sản phẩm giao dịch và cung cấp thông tin chi tiết về rủi ro cho các nhà giao dịch.

Hiện nay, CFTC tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong việc giám sát và quản lý thị trường tài chính toàn cầu. Đồng thời đưa ra các quy định và hướng dẫn mới. Đảm bảo tính minh bạch và công bằng của thị trường.

Uỷ ban giao dịch hàng hoá tương lai (CFTC)

Uỷ ban giao dịch hàng hoá tương lai (CFTC)

Uỷ ban giao dịch hàng hoá tương lai (CFTC) đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính minh bạch, công bằng và an toàn cho thị trường giao dịch hàng hoá tương lai và các sản phẩm tài chính tương tự tại Hoa Kỳ. Các vai trò chính của CFTC:

 • Bảo vệ các nhà giao dịch và các đối tác liên quan: CFTC giám sát các hoạt động giao dịch. Đảm bảo các nhà giao dịch và các đối tác liên quan được bảo vệ khỏi các rủi ro tiềm ẩn trong thị trường giao dịch hàng hoá tương lai.
 • Đảm bảo tính minh bạch của thị trường: Các thông tin liên quan đến các hợp đồng giao dịch và các hoạt động giao dịch luôn được công khai và minh bạch. Giúp người tham gia thị trường hiểu rõ hơn về giá cả và các tác động của các yếu tố thị trường khác.
 • Đảm bảo tính công bằng trong thị trường: Tránh việc ảnh hưởng không đối xứng của các công ty môi giới đến quyền lợi của các nhà giao dịch.
 • Giảm thiểu rủi ro và ngăn chặn các hành vi gian lận: CFTC đưa ra các quy định và hướng dẫn mới. Giúp giảm thiểu rủi ro trong thị trường. và ngăn chặn các hành vi gian lận. Đảm bảo an toàn cho người tham gia thị trường.
 • Đưa ra các quyết định quan trọng: CFTC có quyền ra các quyết định quan trọng liên quan đến các vấn đề trong thị trường giao dịch hàng hoá tương lai và các sản phẩm tài chính tương tự.
 • Tổ chức giáo dục và đào tạo: CFTC tổ chức các khóa đào tạo. Đưa ra các tài liệu giáo dục để giúp các nhà giao dịch hiểu rõ hơn về thị trường giao dịch hàng hoá tương lai và các sản phẩm tài chính tương tự.
 • Tư vấn và hỗ trợ cho các đơn vị liên quan: CFTC cung cấp tư vấn và hỗ trợ cho các đơn vị liên quan đến thị trường giao dịch hàng hoá tương lai và các sản phẩm tài chính tương tự. Chẳng hạn như các công ty môi giới, các nhà giao dịch và các nhà đầu tư.

Dưới đây là những điểm nổi bật về tầm quan trọng của CFTC:

 • Bảo vệ người tham gia thị trường: CFTC đảm bảo rằng các nhà đầu tư và các nhà giao dịch được bảo vệ khỏi các hành vi gian lận, lừa đảo và các hành động không đúng đắn trên thị trường. Điều này giúp tăng tính minh bạch. Giảm rủi ro cho các nhà đầu tư và các nhà giao dịch.
 • Thúc đẩy sự phát triển và tăng trưởng của thị trường: CFTC hỗ trợ các công ty môi giới và các nhà giao dịch để phát triển và tăng trưởng thị trường. Điều này giúp tạo ra một môi trường giao dịch thịnh vượng và cạnh tranh. Giúp các nhà đầu tư và các nhà giao dịch có thêm nhiều cơ hội để đầu tư và kiếm lợi nhuận.
 • Bảo vệ nền kinh tế: CFTC giúp bảo vệ nền kinh tế của Hoa Kỳ bằng cách đảm bảo tính ổn định và an toàn của thị trường giao dịch hàng hoá tương lai và các sản phẩm tài chính tương tự. Điều này giúp tránh được các rủi ro. Giảm thiểu ảnh hưởng của các biến động thị trường đến nền kinh tế của đất nước.

Tầm quan trọng của CFTC

Tầm quan trọng của CFTC | Nguồn: pymnts.com

Quy định và hướng dẫn liên quan đến giao dịch hàng hoá tương lai và các công cụ tài chính liên quan. Dưới đây là một số quy định và hướng dẫn cơ bản:

 • Quy định về đòn bẩy: CFTC giới hạn mức đòn bẩy mà các nhà giao dịch có thể sử dụng khi giao dịch hàng hoá tương lai và các công cụ tài chính liên quan. Điều này nhằm đảm bảo tính ổn định và an toàn của thị trường tài chính.
 • Quy định về tính minh bạch: CFTC yêu cầu các sàn giao dịch hàng hoá tương lai phải công bố thông tin về giá cả, khối lượng giao dịch, vị thế và các thông tin khác để đảm bảo tính minh bạch và công bằng cho các nhà giao dịch.
 • Báo cáo định kỳ: Các nhà giao dịch hàng hoá tương lai phải báo cáo định kỳ về vị thế của họ và các hoạt động giao dịch. Điều này giúp CFTC giám sát thị trường. Đảm bảo tính minh bạch và an toàn của thị trường tài chính.
 • Quy định về hạn mức vị thế tối đa: CFTC giới hạn hạn mức vị thế tối đa mà một nhà giao dịch có thể nắm giữ trong các hợp đồng hàng hoá tương lai để đảm bảo tính minh bạch. Tránh các rủi ro tài chính cho thị trường.
 • Hướng dẫn về quy định liên quan đến các giao dịch tương lai của chính phủ: CFTC có quy định và hướng dẫn đối với các giao dịch hàng hoá tương lai của chính phủ và các cơ quan liên quan.