Wrapping là gì? Lợi ích và thách thức của Wrapping

Trong thế giới của Bitcoin, "Wrapping" có nghĩa là chuyển đổi một loại token hoặc cryptocurrency thành một phiên bản tương tự nhưng có thể sử dụng trên một nền tảng khác. Vậy cụ thể Wrapping là gì? Hãy cùng Coin5s tìm hiểu nhé!

Wrapping trong Bitcoin là quá trình chuyển đổi một loại token hoặc đồng tiền số từ một chuỗi khối (blockchain) sang một loại token hoặc đồng tiền số khác trên một chuỗi khối khác.

Ví dụ, Wrapped Bitcoin (WBTC) là một token được tạo bằng cách gắn kết Bitcoin trên chuỗi khối của Ethereum. Điều này cho phép người dùng Ethereum sử dụng Bitcoin trên mạng Ethereum mà không cần phải rời khỏi chuỗi khối Ethereum.

Các quá trình wrapping và unwrapping được thực hiện bởi các nhà cung cấp dịch vụ để đảm bảo tính toàn vẹn, an toàn của quá trình. Khi một người dùng muốn wrapping một loại token hoặc đồng tiền số, họ sẽ gửi nó đến địa chỉ tương ứng của nhà cung cấp dịch vụ. Nhà cung cấp dịch vụ sau đó sẽ tạo một số lượng tương ứng của token hoặc đồng tiền số khác trên chuỗi khối đích và cung cấp nó cho người dùng. Khi người dùng muốn unwrapping, họ sẽ gửi token hoặc đồng tiền số tương ứng trở lại cho nhà cung cấp dịch vụ và nhận lại số lượng ban đầu của loại token hoặc đồng tiền số trên chuỗi khối ban đầu.

Wrapping trong Bitcoin là gì?

Wrapping trong Bitcoin là gì?

Wrapping là một công nghệ mới trong lĩnh vực tiền số, nhưng nó đang trở thành một công cụ quan trọng cho sự phát triển của các ứng dụng phi tập trung (Decentralized applications - DApps) và các dịch vụ tài chính phi tập trung (Decentralized finance - DeFi). Sau đây là tầm quan trọng của Wrapping trong lĩnh vực tiền số:

 • Tăng khả năng sử dụng của tài sản số: Wrapping cho phép tài sản số từ một chuỗi khối có thể được sử dụng trên một chuỗi khối khác. Điều này tăng khả năng sử dụng của tài sản số và giúp người dùng tránh việc phải chuyển đổi tiền tệ truyền thống.
 • Tạo sự liên kết giữa các chuỗi khối khác nhau: Wrapping giúp tạo sự liên kết giữa các chuỗi khối khác nhau và giúp kết nối các hệ sinh thái khác nhau của các đồng tiền số và token.
 • Hỗ trợ cho DeFi: Wrapping là một phần quan trọng trong hệ sinh thái của DeFi. Nó cho phép các đồng tiền số và token từ các chuỗi khối khác nhau được sử dụng trên các nền tảng DeFi.
 • Tạo sự đa dạng hóa trong lĩnh vực tiền số: Wrapping cung cấp cho các nhà phát triển và người dùng nhiều sự lựa chọn trong việc sử dụng các đồng tiền số và token trên các nền tảng khác nhau.
 • Tăng tính an toàn và tính toàn vẹn của quá trình giao dịch: Wrapping giúp đảm bảo tính toàn vẹn và an toàn của quá trình chuyển đổi tài sản số từ một chuỗi khối sang một chuỗi khối khác.

Dưới đây là một số khái niệm liên quan đến Wrapping:

 • Wrapped token: Là một token tương ứng với một tài sản số từ một chuỗi khối khác. Ví dụ, Wrapped Bitcoin (WBTC) là một token ERC-20 trên chuỗi khối Ethereum tương ứng với Bitcoin.
 • ERC-20: Là một tiêu chuẩn chuỗi khối Ethereum cho các token. Các token ERC-20 có thể được sử dụng trên nhiều nền tảng khác nhau và được hỗ trợ bởi nhiều ví tiền số.
 • Decentralized Finance (DeFi): Là một hệ sinh thái tài chính phi tập trung, trong đó các ứng dụng và dịch vụ được xây dựng trên nền tảng chuỗi khối. DeFi bao gồm các hoạt động tài chính truyền thống như cho vay, cho thuê và cũng cung cấp các tính năng mới như tạo thanh khoản tự động, tài sản phi tập trung.
 • Interoperability: Là khả năng của các chuỗi khối khác nhau để tương tác với nhau. Wrapping là một công nghệ cho phép tài sản số từ các chuỗi khối khác nhau có thể được sử dụng trên một chuỗi khối khác.
 • Cross-chain: Là khái niệm liên quan đến sự tương tác giữa các chuỗi khối khác nhau. Wrapping giúp tạo sự liên kết giữa các chuỗi khối khác nhau và cho phép tài sản số từ một chuỗi khối có thể được sử dụng trên một chuỗi khối khác.
 • Liquidity pool: Là một kho lưu trữ các token và tiền tệ để cung cấp thanh khoản cho các giao dịch trên các nền tảng DeFi. Wrapping giúp tạo thanh khoản cho các tài sản số từ các chuỗi khối khác nhau thông qua việc tạo các token wrapped tương ứng.

Các khái niệm liên quan đến Wrapping

Các khái niệm liên quan đến Wrapping

Lợi ích

 • Tăng tính khả dụng của token: Wrapping giúp các loại token có thể sử dụng trên nhiều nền tảng khác nhau hoặc trong các hệ sinh thái khác nhau, do đó tăng tính khả dụng và tính linh hoạt của chúng.
 • Tăng tính thanh khoản: Wrapping có thể tăng tính thanh khoản của các loại token bằng cách cho phép chúng được sử dụng trên nhiều sàn giao dịch và hệ thống tài chính khác nhau.
 • Giảm chi phí và thời gian chuyển đổi: Việc wrapping có thể giảm chi phí và thời gian chuyển đổi giữa các loại token khác nhau. Ví dụ, việc chuyển đổi Bitcoin sang WBTC (Wrapped Bitcoin) có thể được thực hiện nhanh chóng và không cần phải trải qua các bước chuyển đổi phức tạp.

Thách thức

 • Rủi ro về an toàn: Việc wrapping có thể tạo ra rủi ro về an toàn cho người dùng, do sự phụ thuộc vào các bên thứ ba thực hiện quá trình wrapping và việc lưu trữ các phiên bản token mới. Nếu những bên này không được quản lý tốt, các phiên bản token mới có thể bị mất hoặc bị tấn công bởi hacker.
 • Không đảm bảo tính tương đương: Việc wrapping không đảm bảo tính tương đương giữa các phiên bản token. Ví dụ, một phiên bản "wrap" của Bitcoin có thể có giá trị khác nhau so với Bitcoin gốc hoặc có thể không được chấp nhận trên nhiều nền tảng khác nhau.
 • Sự phụ thuộc vào các bên thứ ba: Việc wrapping đòi hỏi sự phụ thuộc vào các bên thứ ba, như các nhà cung cấp ví tiền số hoặc các sàn giao dịch, để thực hiện quá trình wrapping. Sự phụ thuộc này có thể làm giảm tính trung thực và độ tin cậy của quá trình wrapping.