Delegated Proof of Stake (DPOS)

Delegated Proof of Stake (DPoS) – Bằng chứng ủy quyền cổ phần  là một phương pháp mới để bảo đảm mạng lưới của đồng tiền. DPoS cố gắng giải quyết các vấn đề của cả hai hệ thống Proof of Work (POW) của Bitcoin, và hệ thống Proof of Stake (POS) của Peercoin và NXT. DPoS thực hiện một lớp dân chủ công nghệ để bù lại những ảnh hưởng tiêu cực của việc tập trung.

 

2.1. Ưu điểm

Cơ chế đồng thuận DPoS làm giảm đáng kể số lượng các node tham gia xác minh tính hợp lệ của giao dịch. Điều này giúp mạng có thể đạt được đồng thuận trong vài giây, cải thiện đáng kể hiệu quả xử lý của hệ thống, giải quyết được bài toán về khả năng mở rộng của các blockchain, làm cho nó phù hợp để hoạt động trong thế giới thực.

Về khả năng quản trị, mô hình đồng thuận Delegated Proof of Stake (DPoS) có cơ cấu quản trị rõ ràng khi quyền voting chỉ hạn chế ở các validator nodes. Mô hình cho phép mạng lưới đưa ra các quyết định nhanh chóng hơn các blockchain chạy đồng thuận PoWPOS.

Ngoài ra, các blockchain chạy đồng thuận Delegated Proof of Stake (DPoS) thường có số lượng validator node hạn chế và cũng không yêu cầu cấu hình máy tính quá mạnh mẽ, bên cạnh đó, các delegators cũng không cần bật máy tính 100%, chỉ nhứng validators mới cần làm thế nên mức tiêu thụ năng lượng của toàn bộ mạng được giảm rất nhiều. So với các mạng lưới PoW & PoW các blockchain DPoS có chi phí hoạt động thấp nhất.

2.2. Hạn chế của đồng thuận DPoS

Delegated Proof of Stake (DPoS) có cách họt động tương tự như hệ thống hội đồng quản trị của công ty, cho phép những người nắm giữ phần lớn quyền lực giao phó công việc  xác minh giao dịch cho các “chuyên gia” có năng lực hơn, đồng thời, họ cũng có thể chia sẽ phần thưởng khi tham gia sản xuất các block giao dịch mới.

Thiết kế này có hạn chế là chúng tập trung hóa quyền lực quá mức vào số lượng nhỏ các validator nodes. Nếu các node này thông đồng với nhau họ có thể chi phối cả mạng. Ngoài ra, DPoS cũng khiến các node giảm sự nhiệt tình tham gia vào các quyết định quản trị của mạng.

 

Được phát minh bởi Daniel Larimer, DPoS là một cơ chế đồng thuận thay thế, đòi hỏi các cổ đông phải bỏ phiếu cho các "đại biểu", những người này sau đó chịu trách nhiệm xác nhận các giao dịch và duy trì chuỗi khối.

DPoS tương tự như bằng chứng cổ phần nhưng nó có các tính năng "dân chủ" khác nhau và một số người cho rằng nó hiệu quả và công bằng hơn. Thay vì phải đặt cọc để xác thực giao dịch, những người nắm giữ token sẽ tiến hành bỏ phiếu cho một nhóm đại biểu được chọn để thực hiện vai trò xác nhận các giao dịch. Quyền biểu quyết của người nắm giữ token nhiều hay ít là dựa trên số lượng token mà người đó có, hay còn gọi là trọng số biểu quyết.

Bằng chứng ủy quyền cổ phần sử dụng việc biểu quyết thực tế kết hợp với danh tiếng xã hội để đạt được sự đồng thuận. Nó có thể được coi là giao thức đồng thuận ít tập trung nhất trong số các giao thức khác cũng như có tính bao quát nhất. Mỗi người giữ token có thể thể hiện mức độ ảnh hưởng của mình về những gì xảy ra trong mạng lưới.

Trong một số phiên bản DPoS, một đại biểu cần thể hiện cam kết bằng cách gửi tiền vào tài khoản bảo mật (tài sản này sẽ bị tịch thu trong trường hợp người này thực hiện các hành vi gây hại cho hệ thống).

Vai trò của các đại biểu xoay quanh việc:

  • Đảm bảo nút của họ luôn hoạt động.
  • Thu thập các giao dịch qua mạng thành các khối.
  • Kí và phát các khối đó, xác thực giao dịch.
  • Nếu có những vấn đề liên quan đến sự đồng thuận, DPoS cho phép những vấn đề này được giải quyết một cách công bằng và dân chủ.

Các đại biểu không có quyền thay đổi bất kì chi tiết của giao dịch nào. Tuy nhiên, vì chúng là các trình xác nhận hợp lệ nên trên lí thuyết các giao dịch này có thể bị loại trừ trong một khối.

Tuy nhiên, việc loại trừ có rất ít ảnh hưởng, khi khối tiếp theo được tạo sẽ bao gồm các giao dịch này và cho phép đại biểu tiếp tục nhận các khoản phí liên quan đến việc xác thực chúng. Do đó, các giao dịch sẽ chỉ bị trì hoãn một chút.

Về bản chất, một mạng lưới DPoS được tự quản lí và điều chỉnh bởi tất cả những người tham gia của nó, việc đảm bảo lợi ích tốt nhất cho mạng vẫn là ưu tiên hàng đầu. DPoS được sử dụng ở nhiều đồng tiền mới sau này có thể kể đến như: Bitshares, EOS, LISH, ICON, Cybermiles,...

Rõ ràng, mạng lưới và người dùng đã đặt rất nhiều niềm tin vào các đại biểu trong việc "làm chứng" hoặc xác nhận khối. Tuy nhiên nếu họ không thực hiện như mong đợi thì họ có thể dễ dàng bị đẩy ra khỏi "bảng điều khiển của đại biểu", do đó thực sự không có động cơ để các đại biểu làm việc xấu với các cử tri đã ủng hộ mình như vậy.