Trust Wallet Token TWT
$2.42 +17.25%
58,693 VND
  • Vốn hóa thị trường 24.45 nghìn tỷ $1,008,850,000 0.37%
  • Vốn hóa trong 24h qua 4.08 nghìn tỷ $168,422,000 17.25%
Nguồn cung ngoài thị trường 346,951,000 TWT
Tổng nguồn cung tối đa phát hành 1,000,000,000 TWT
Cập nhật lúc 18:12 - 02/12/2022

Trust Wallet Token

Trust Wallet Token Nội dung
Xem nhanh Ẩn