Parachain là gì? Parachain ra đời để làm gì?

Mạng Polkadot bắt đầu phát triển Parachain để các blockchain tương tác một cách an toàn và đáng tin cậy. Việc phát triển parachain này cho phép tạo ra các blockchains Layer-1 được xây dựng cho các ứng dụng và có nhiều usecases khác nhau. Vậy Parachain là gì? Và Parachain ra đời để làm gì? Trong bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu nhé!

Parachain là các chuỗi con trực thuộc mạng lưới chính của hệ sinh thái Polkadot, có thể hoạt động độc lập. Parachain là một nhánh của blockchain được gắn với chuỗi chính Relay Chain của Polkadot.  

Parachain là gì?

Parachain là các chuỗi con trực thuộc mạng lưới chính của hệ sinh thái Polkadot | Nguồn: pixelplex

Khi Parachain ra đời, nó đã giải quyết được rất nhiều thuật toán khó đối với thị trường Crypto.

Parachain giải quyết vấn đề mở rộng khối 

Khi thông lượng giao dịch của các blockchain Proof of Work (PoW) đơn giản như Bitcoin, Ethereum và vô số các blockchain khác là quá thấp. Và hệ thống Proof-of-Stake (PoS) có thể đạt được thông lượng cao hơn các blockchains PoW. Sự đồng thuận trên chuỗi PoS yêu cầu sự đồng ý đầy đủ của 2/3+ bộ xác thực cho các hoạt động ở Layer-1 và được thực hiện như một phần của blockchain. 

Tính linh hoạt và chuyên môn hóa

Virtual Machine (Máy ảo) không cung cấp cho người dùng sự linh hoạt. Và hầu hết các DeFi của Ethereum hoặc các DApps phải ký sinh trên một mạng Blockchain chạy trên máy ảo để hoạt động. Tuy nhiên, đội ngũ Polkadot bắt đầu tìm ra giải pháp có thể cho phép các nhà phát triển tạo và triển khai các blockchains được xây dựng có mục đích thống nhất dưới một nguồn bảo mật chung, với khả năng có thể liên lạc giữa các blockchain khác nhau, một giải pháp sharding không đồng nhất, và chúng ta gọi nó là Parachain.

Bản chất của Parachain mô phỏng quá trình khởi tạo một khối từ bên ngoài và đưa khối này vào Relay Chain. Đây là nguyên lý cho tất các Parachain của Polkadot, và các Parachain chạy song song với nhau kết nối với mạng chính Relay Chain, và đúc ra các khối con của Parachain đó. Thuật toán sử dụng trong phần này là Proof of Stake kết hợp Proof of Authority, Proof of stake và Proof of Sharding.

Đây là mô tả về chuỗi Relay-Chain - mạng blockchain chính của Polkadot và các tác nhân cung cấp bảo mật và đầu vào cho chuỗi này.

Có các tác nhân sau:

  • Trình xác thực (Validator): Chịu trách nhiệm xác thực các khối Parachain được đề xuất. Để xác thực, các trình xác thực kiểm tra Proof-of-Validity (PoV) của khối và đảm bảo rằng PoV được xác nhận. Các tác giả phải ký gửi stake token DOT để thế chấp khi khởi tạo một quá trình xác thực parachain và bị mất DOT nếu chúng được chứng minh là đã đánh giá sai.
  • Người đối chiếu (Collator): Chịu trách nhiệm tạo các bằng chứng PoV mà trình xác thực biết cách kiểm tra. Khi tạo một PoV, bạn cần phải quen với định dạng giao dịch và các quy tắc tạo khối của Parachain, cũng như có được quyền truy cập vào trạng thái đầy đủ nhất của Parachain.
  • Ngư dân (Fisherman): Là các nút không được phép và do người dùng điều hành. Mục tiêu của nó là bắt các trình xác thực hoạt động không đúng để đổi lấy tiền thưởng. Cả người đối chiếu và trình xác thực cũng có thể hoạt động như ngư dân. Ngư dân không cần thiết cho an ninh nên không được đề cập sâu trong bài viết này.

ách thức hoạt động của Parachain

Cách thức hoạt động của Parachain | Nguồn: Coolwallet