Block

Block Nội dung
Xem nhanh Ẩn

Block có nghĩa là khối.

Các khối là các tệp mà dữ liệu liên quan đến mạng Bitcoin được ghi lại vĩnh viễn. Một khối ghi lại một số hoặc tất cả các giao dịch Bitcoin gần đây nhất chưa được nhập vào bất kỳ khối nào trước đó. Do đó, một khối sẽ giống như một trang của sổ cái hoặc sổ ghi chép.

Mỗi khi một khối được hoàn thành, nó nhường chỗ cho các khối tiếp theo trong blockchain. Do đó, một khối là một kho lưu trữ vĩnh viễn các bản ghi, một khi được viết, không thể thay đổi hoặc xóa.

 

Mỗi khối có thể được coi là một trang trong sổ cái. Các khối riêng biệt bao gồm một số thành phần có thể phân chia thành đầu khối (Block Header) và phần thân (Block Body).

2.1. Đầu khối

Riêng phần đầu khối được chia làm 6 phần nhỏ:

1. Phiên bản số của phần mềm

Phiên bản số của phần mềm có vai trò không quá quan trọng. Tuy nhiên, một thợ đào với một số phiên bản số cụ thể có thể báo hiệu giao thức nào mà họ được hỗ trợ.

2. Hash của Block trước đó

Có thể nói rằng hash của khối trước đó là chuỗi của blockchain. Vì hash của khối trước được chứa trong hash của khối mới, các khối của blockchain đều được xây dựng lẫn nhau. Nếu không có thành phần này, sẽ không có sự kết nối và liên tục giữa các khối.

3. Hash gốc

Các giao dịch trong một khối có thể được tổng hợp lại thành một hàm hash. Đây gọi là hàm hash gốc (root hash) của cây Merkle.

4. Thời gian tính bằng giây kể từ 1970-01-01 T00: 00 UTC

Đây là một dấu thời gian trong Block, được tính bằng giây bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 1970.

5. Mục tiêu của độ khó hiện tại

Mục tiêu cho biết hash mới phải nhỏ như thế nào để xác nhận. Nói cách khác, mỗi hash có kích thước trong bit. Mục tiêu càng thấp trong các bit, càng khó tìm được một hash phù hợp. Một băm với nhiều số 0 hàng đầu nhỏ hơn một băm không có số 0.

6. Nonce

Nonce là một biến gia tăng Proof Of Work. Bằng cách này, người khai thác đoán một hash hợp lệ, một hash nhỏ hơn mục tiêu.

Sáu thành phần này tạo nên đầu của khối. Đầu khối đóng một vai trò cơ bản trong Bitcoin vì nó kết nối tất cả các khối với nhau. Bạn có thể tưởng tượng đầu khối giống như buồng lái của một chiếc xe tải. Dưới đây là những giấy tờ quan trọng mà xe tải đi qua các điều khiển của mạng.

2.2. Thân khối

Thân của khối có thể được hiểu là khoang hàng hóa của một chiếc xe tải. Nó chứa tất cả các giao dịch được xác nhận với block.

Khi một thợ đào xây dựng một khối, nó xác nhận các giao dịch. Người đó sẽ kiểm tra xem người gửi có thực sự có đủ tiền để chi tiêu hay không. Thợ đào có thể dễ dàng đọc thông tin này từ blockchain. Khi nhìn vào các khối phía trước, người khai thác có thể xem liệu người gửi thậm chí có nhận được 10 Bitcoin hay không nếu anh ta muốn gửi 10 Bitcoin.