Frax Share FXS
$10.78 +3.56%
254,555 VND
  • Vốn hóa thị trường 18.66 nghìn tỷ $789,836,000 0.64%
  • Vốn hóa trong 24h qua 1.12 nghìn tỷ $47,426,500 3.56%
Nguồn cung ngoài thị trường 16,209,400 FXS
Tổng nguồn cung tối đa phát hành 99,899,000 FXS
Cập nhật lúc 16:02 - 04/02/2023

Frax Share

Frax Share Nội dung
Xem nhanh Ẩn