Kim Thoa Biên Tập Viên | Coin5s.com

Là một biên tập viên ưu tú của Coin5s. Cô chuyên nghiên cứu và viết về sàn giao dịch các loại tiền số.

Bài viết của Kim Thoa