Public Blockchain là gì? Tìm hiểu về công nghệ Blockchain công khai

Trong những năm gần đây, công nghệ blockchain đã trở thành một đề tài nóng hổi thu hút sự quan tâm của cả giới kinh doanh và công nghệ. Với tiềm năng để cải thiện tính minh bạch, độ an toàn và tính khả thi của các giao dịch trực tuyến, blockchain đang trở thành một trong những công nghệ tiên tiến nhất hiện nay. Trong đó, Public Blockchain (Blockchain công cộng) được xem là một trong những dạng blockchain phổ biến nhất. Bài viết này của Coin5s sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về Public Blockchain là gì? Sự khác biệt giữa Private Blockchain và Public Blockchain.

Blockchain là một công nghệ lưu trữ và truyền thông tin phi tập trung (decentralized) được sử dụng để xác minh và lưu trữ các giao dịch, thông tin. Nó là một chuỗi các khối (block) được liên kết với nhau bằng cách sử dụng các phương thức mật mã hóa và công nghệ phân cấp.

Các loại Blockchain chủ yếu được chia thành 3 loại:

 • Public Blockchain: Là loại Blockchain công cộng, mở, ai cũng có thể tham gia và truy cập thông tin trên Blockchain này. Ví dụ như Bitcoin, Ethereum...
 • Private Blockchain: Là loại Blockchain được sử dụng bởi các tổ chức, công ty hoặc chính phủ, nó chỉ cho phép một số người hoặc tổ chức cụ thể truy cập thông tin trên Blockchain này.
 • Consortium Blockchain: Là một dạng kết hợp giữa Public và Private Blockchain. Nó cho phép một nhóm các tổ chức hoặc công ty cùng tham gia vào một mạng lưới Blockchain và có quyền kiểm soát thông tin trên nó.

Các loại Blockchain này đều có những đặc điểm và ứng dụng riêng, tùy thuộc vào mục đích sử dụng của từng loại.

Public Blockchain là một loại Blockchain công cộng, mở, mà ai cũng có thể truy cập và tham gia vào mạng lưới này. Trên Public Blockchain, bất kỳ ai cũng có thể thực hiện các giao dịch và đóng góp vào quá trình xác minh và lưu trữ thông tin trên mạng lưới này.

Các Public Blockchain phổ biến nhất hiện nay là Bitcoin và Ethereum. Trong đó, Bitcoin được sử dụng chủ yếu để thực hiện các giao dịch tiền điện tử, trong khi Ethereum cho phép xây dựng các ứng dụng phi tập trung trên nền tảng của nó.

Khái niệm Public Blockchain là gì?

Khái niệm Public Blockchain là gì?

Các đặc điểm chính của Public Blockchain là:

 • Tính phi tập trung: Không có một trung tâm điều hành duy nhất và các thông tin và giao dịch được phân tán trên toàn mạng lưới.
 • Tính minh bạch: Các giao dịch và thông tin trên Public Blockchain được lưu trữ và phân phối công khai cho tất cả mọi người trên mạng lưới.
 • Tính bảo mật: Public Blockchain sử dụng các thuật toán mã hóa và chữ ký số để bảo vệ dữ liệu và giao dịch trên mạng lưới.
 • Tính độc lập: Các thành viên trên Public Blockchain không cần phải dựa vào các bên thứ ba để thực hiện các giao dịch hay xác minh thông tin trên mạng lưới.
 • Tính cộng đồng: Public Blockchain được điều hành và phát triển bởi cộng đồng người dùng trên toàn thế giới. Các quyết định liên quan đến mạng lưới thường được đưa ra dựa trên các quy định đa số của cộng đồng.

Những đặc điểm này làm cho Public Blockchain có thể được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ tiền số đến xây dựng các ứng dụng phi tập trung, cũng như tăng tính minh bạch và tính bảo mật cho các quá trình kinh doanh và chính phủ.

Public Blockchain có nhiều ứng dụng khác nhau trong các lĩnh vực khác nhau. Dưới đây là một số ví dụ về các ứng dụng của Public Blockchain:

 • Tiền số: Bitcoin là một ví dụ điển hình cho tiền điện tử dựa trên công nghệ Blockchain. Public Blockchain cho phép các giao dịch tiền tệ được thực hiện trực tiếp giữa các bên mà không cần thông qua một bên trung gian nào.
 • Ứng dụng phi tập trung (dApps): Public Blockchain cung cấp một nền tảng cho việc phát triển các ứng dụng phi tập trung, cho phép các giao dịch và thông tin được quản lý trên một mạng lưới không có trung tâm điều hành.
 • Bảo mật thông tin: Public Blockchain cung cấp một nền tảng cho việc lưu trữ và chia sẻ thông tin một cách an toàn và đáng tin cậy. Các thông tin được mã hóa và đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu.
 • Đăng ký đất đai: Public Blockchain có thể được sử dụng để lưu trữ thông tin về quyền sở hữu đất đai và các giao dịch liên quan đến đất đai. Điều này giúp tăng tính minh bạch và đảm bảo tính toàn vẹn của thông tin.
 • Quản lý chuỗi cung ứng: Public Blockchain có thể được sử dụng để quản lý chuỗi cung ứng và theo dõi quá trình sản xuất và vận chuyển của các sản phẩm. Điều này giúp tăng tính minh bạch và đảm bảo tính trung thực của các thông tin liên quan đến sản phẩm.
 • Bảo hiểm: Public Blockchain có thể được sử dụng để quản lý thông tin về bảo hiểm và các giao dịch liên quan đến bảo hiểm. Điều này giúp giảm thiểu các chi phí và tăng tính minh bạch của các giao dịch bảo hiểm.
 • Bỏ phiếu điện tử: Public Blockchain có thể được sử dụng để tổ chức các cuộc bỏ phiếu điện tử. Điều này giúp tăng tính minh bạch và đảm bảo tính toàn vẹn của các phiếu bầu.

 Ứng dụng của Public Blockchain

Ứng dụng của Public Blockchain

Dưới đây là các điểm khác biệt chính giữa Private Blockchain và Public Blockchain:

Private Blockchain

 • Số lượng thực thể được phép tham gia vào mạng lưới là nhỏ và được kiểm soát bởi các quản trị viên.
 • Mạng lưới này được coi là đáng tin cậy hơn và có tốc độ xử lý nhanh hơn.
 • Các ứng dụng của Private Blockchain thường được sử dụng trong các hoạt động nội bộ của các doanh nghiệp.

Public Blockchain

 • Mạng lưới mở rộng với hàng triệu người dùng và ai cũng có thể truy cập và tham gia vào mạng lưới.
 • Đòi hỏi các giải pháp bảo mật phải được triển khai để đảm bảo tính toàn vẹn của mạng lưới và tránh các cuộc tấn công.
 • Public Blockchain có tốc độ xử lý chậm hơn do số lượng giao dịch lớn và cần phải được xác nhận bởi một số lượng lớn các nút mạng.
 • Public Blockchain lại có khả năng sử dụng trong các ứng dụng có tính công khai như tiền điện tử, ứng dụng phi tập trung và quản lý đất đai.

Tóm lại, sự khác biệt giữa Private Blockchain và Public Blockchain phụ thuộc vào mục đích sử dụng và các yêu cầu cụ thể của mỗi dự án.