EVM (Máy ảo Ethereum) là gì? Cơ chế hoạt động của EVM

Đối với những ai tìm hiểu về thị trường tiền số sẽ biết tới nền tảng Ethereum, chắc hẵn sẽ chẳng xa lạ gì với khái niệm EVM (Máy ảo Ethereum). Nhưng để thực hiểu sự được định nghĩa EVM (Máy ảo Ethereum) là gì và cơ chế hoạt động của nó như thế nào thì không phải đơn giản. Bài viết dưới đây Coin5s sẽ giúp bạn giải đáp các thắc mắc này!

EVM là viết tắt của Ethereum Virtual Machine, hay còn gọi là Máy ảo Ethereum trong tiếng Việt. Đây là một máy ảo được thiết kế để thực thi các smart contract và ứng dụng phi tập trung trên mạng Ethereum. EVM là một phần quan trọng của hệ thống Ethereum. Nó cho phép các nhà phát triển tạo ra các ứng dụng và smart contract trên mạng Ethereum. Đồng thời nó cũng giúp đảm bảo tính bảo mật và độ tin cậy của hệ thống.

EVM sử dụng một ngôn ngữ lập trình đặc biệt gọi là Solidity để viết các smart contract và biên dịch chúng thành bytecode để thực thi trên nền tảng Ethereum. Các smart contract được thực thi trên EVM được chạy trên tất cả các nút của mạng Ethereum. Đảm bảo tính phi tập trung và đồng bộ của hệ thống.

EVM đóng vai trò rất quan trọng trong mạng Ethereum vì nó là nền tảng để thực thi các smart contract và ứng dụng phi tập trung trên hệ thống. Một số vai trò của EVM trong mạng Ethereum gồm:

 • Thực thi smart contract: EVM là nền tảng để thực thi các smart contract trên mạng Ethereum. 
 • Đảm bảo tính toàn vẹn và bảo mật: EVM cho phép các smart contract được thực thi trên tất cả các nút của mạng Ethereum. Đảm bảo tính phi tập trung và đồng bộ của hệ thống. EVM cũng đảm bảo tính toàn vẹn và bảo mật của các smart contract bằng cách đưa ra các giới hạn về gas và các quy tắc thực thi.
 • Thực thi ứng dụng phi tập trung: EVM không chỉ thực thi smart contract mà còn cho phép thực thi các ứng dụng phi tập trung trên mạng Ethereum. Điều này cho phép các nhà phát triển xây dựng các ứng dụng phi tập trung, bao gồm các dApp, trò chơi và các nền tảng giao dịch.
 • Điều khiển chi phí: EVM sử dụng một khái niệm gọi là gas để đo lường chi phí thực thi các smart contract và giao dịch trên mạng Ethereum. Điều này cho phép các nhà phát triển kiểm soát chi phí và đảm bảo tính công bằng cho tất cả các người dùng trên mạng.

Vai trò của EVM trong mạng Ethereum

Vai trò của EVM trong mạng Ethereum | Nguồn: Coin5s

EVM được xây dựng với các thành phần chính sau:

 • Stack: Lưu trữ các giá trị tạm thời được sử dụng trong quá trình thực thi mã bytecode. Các giá trị được đẩy vào stack và rút ra khỏi stack bằng các lệnh phù hợp trong mã bytecode.
 • Memory: Lưu trữ các dữ liệu tạm thời và trung gian được sử dụng trong quá trình thực thi mã bytecode. Memory là một không gian lưu trữ động, có thể được cấp phát và giải phóng theo nhu cầu.
 • Storage: Lưu trữ các dữ liệu có tính liên tục và được lưu trữ lâu dài trong hệ thống. Storage được sử dụng để lưu trữ trạng thái của các smart contract và dữ liệu của người dùng trên mạng Ethereum.
 • Mã bytecode: Là các mã lệnh được viết bằng ngôn ngữ Solidity hoặc các ngôn ngữ khác, sau đó được biên dịch thành mã bytecode để thực thi trên EVM.
 • Gas: Được sử dụng để đo lường chi phí thực thi các lệnh trên EVM và đảm bảo tính công bằng và bảo mật cho mạng Ethereum. Mỗi lệnh trên EVM được liên kết với một số gas tương ứng, và người dùng phải trả tiền gas để thực thi các lệnh đó.
 • Instruction set: Là một tập hợp các lệnh được hỗ trợ bởi EVM. Instruction set bao gồm các lệnh cơ bản như đẩy giá trị vào stack, rút giá trị ra khỏi stack, chuyển đổi giá trị và các phép toán số học và logic.

Tất cả các thành phần trên cùng nhau tạo nên EVM, nền tảng để thực thi các smart contract và ứng dụng phi tập trung trên mạng Ethereum.

EVM hoạt động bằng cách lấy các mã thông tin được mã hóa của một smart contract và chuyển đổi nó thành các hành động được thực hiện bởi nó. 

Mỗi lệnh trong EVM đều có một giá trị tương ứng được gọi là gas cost (chi phí gas). Gas cost là một đơn vị đo độ tốn kém của một hành động trong EVM, và nó được sử dụng để tính toán chi phí của một giao dịch. Chi phí gas được tính toán dựa trên số lượng gas đã sử dụng bởi một hành động và giá gas hiện tại trong mạng Ethereum.

Khi một smart contract được thực thi trên EVM, các hành động được thực hiện bởi nó sẽ tiêu tốn một lượng gas nhất định. Nếu một giao dịch không đủ gas để thực hiện hết các hành động, thì smart contract sẽ bị hủy và tất cả các thay đổi sẽ không được lưu trữ.

Sau khi các hành động được thực hiện, EVM sẽ cập nhật trạng thái của smart contract, bao gồm các biến và giá trị được lưu trữ trong đó. Trạng thái này sẽ được lưu trữ trên blockchain và sẽ được sử dụng trong các giao dịch tiếp theo liên quan đến smart contract đó.

Tóm lại, EVM hoạt động như một máy ảo được thiết kế để thực thi các smart contract trên nền tảng Ethereum. Nó sử dụng gas cost để tính toán chi phí của một giao dịch và cập nhật trạng thái của smart contract sau khi thực hiện các hành động.

Cách thức hoạt động của EVM

Cách thức hoạt động của EVM | Nguồn: Coin5s

Ưu điểm

 • Tính bảo mật cao: EVM được thiết kế để chạy trên mạng blockchain, giúp đảm bảo tính bảo mật và độ tin cậy của các giao dịch.
 • Đa dạng ngôn ngữ lập trình: EVM hỗ trợ đa dạng ngôn ngữ lập trình như Solidity, Vyper, và Serpent, giúp cho các nhà phát triển dễ dàng hơn trong việc lập trình smart contract trên mạng Ethereum.
 • Khả năng cập nhật: EVM có thể được cập nhật để nâng cao tính năng và hiệu suất của nó mà không ảnh hưởng đến các smart contract đang chạy trên mạng Ethereum.
 • Tính khả diễn giải: Mã bytecode của EVM có tính khả diễn giải, giúp cho các máy khách có thể xác định và thực thi các hàm trên smart contract.

Nhược điểm

 • Tốn kém tài nguyên: EVM sử dụng nhiều tài nguyên để thực thi các smart contract, bao gồm bộ nhớ và CPU, điều này có thể gây ra chi phí cao cho các giao dịch trên mạng Ethereum.
 • Tính khó hiểu: EVM sử dụng mã bytecode để thực thi các smart contract, đây là một ngôn ngữ rất khó hiểu và phức tạp, điều này gây khó khăn cho các nhà phát triển khi lập trình smart contract.
 • Tốc độ thực thi chậm: Do tính khả diễn giải và tính toán chi phí gas, EVM có thể thực thi chậm hơn các hệ thống thông thường.

EVM là một phần quan trọng của mạng Ethereum, và được sử dụng để thực thi các smart contract trên nền tảng này. Sau đây là những ứng dụng của EVM:

 • Smart contract: EVM được sử dụng để thực thi các smart contract trên mạng Ethereum. 
 • Tokens ERC-20: EVM được sử dụng để thực hiện các giao dịch với các tokens ERC-20 trên mạng Ethereum. ERC-20 là một tiêu chuẩn token thông thường trên mạng Ethereum, được sử dụng rộng rãi cho các ứng dụng dịch vụ tài chính, trao đổi tiền tệ số và game blockchain.
 • Decentralized applications (DApps): EVM cung cấp một môi trường thực thi cho các ứng dụng phi tập trung trên mạng Ethereum. 
 • ICO (Initial Coin Offering): EVM được sử dụng để triển khai các hợp đồng thông minh cho các ICO trên mạng Ethereum. Các hợp đồng này giúp tự động hóa các giao dịch và quy trình thu thập tiền của các dự án khởi nghiệp blockchain.
 • DAO (Decentralized Autonomous Organization): EVM cũng được sử dụng để triển khai các hợp đồng thông minh cho DAO trên mạng Ethereum. DAO là một cơ chế tổ chức phi tập trung, được quản lý và điều hành bởi các smart contract được thực thi trên EVM.