Mercado Bitcoin

Mercado Bitcoin Nội dung
Xem nhanh Ẩn

Mercado Bitcoin là sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất ở Mỹ Latinh, với hơn ba triệu khách hàng. Đầu tháng 7, Mercado Bitcoin đã thu hút khoản đầu tư 200 triệu USD từ tập đoàn đa quốc gia Nhật Bản Softbank. Sàn giao dịch đã xử lý hơn 5 tỷ đô la USD trong các giao dịch của mình kể từ tháng 1 năm 2021.

Mercado Bitcoin cung cấp quyền truy cập vào các khoản đầu tư thay thế thông qua các tài sản được mã hóa, chẳng hạn như nợ công và tư nhân lợi nhuận cao, FuteCoin và các khoản tín dụng carbon.

Công ty được thành lập vào năm 2013 bởi Gustavo Chamati vàMauricio Chamati và có trụ sở chính tại Sao Paulo, Brazil.