Aptos APT
$4.65 -1.90%
112,608 VND
  • Vốn hóa thị trường 14.64 nghìn tỷ $603,923,000 0.05%
  • Vốn hóa trong 24h qua 1.55 nghìn tỷ $63,991,500 1.90%
Nguồn cung ngoài thị trường 130,000,000 APT
Tổng nguồn cung tối đa phát hành 1,000,000,000 APT
Cập nhật lúc 19:12 - 02/12/2022

Apricot Finance

Apricot Finance Nội dung
Xem nhanh Ẩn